top of page
Pouring Concrete from Above

Disclaimer

De informatie, verzonden met dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens derden die door Gebouwgezond als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

 

Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en het originele bericht en eventuele kopieën ervan, te verwijderen. 

Gebouwgezond is niet aansprakelijk voor wijzigingen en/of verminking en/of bewerking en/of
terbeschikkingstelling aan derden van de hierbij elektronische toegezonden data. 

 

Gebouwgezond kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.
 

Home: Welkom
bottom of page